ערב נפלא

18/11/2015 17:05

מחר בבוקר בבני ברק,השכרת מנופים עם אשר הגוזם לגיזום עצים    

טל מנופים השכרת מנוף סל לאשר הגוזם