פירוק והתקנת שלט בבני ברק השכרת מנופים

10/06/2015 02:06

סיום עבודה פירוק והתקנה שלט
השכרת מנוף סל. השכרת מנופים