צהריים המשך עבודת מנוף סל אדם

אחרי חצות היום המשך עבודת השכרת מנוף סל והשכרת מנופים ברמת גן החלפת נורות מתחת לגשר מצורפת תמונה.
טל מנופים השכרת מנופים לעבודות גובה בבטיחות מלאה.

fixed position Willmaster logo


News