צהריים המשך עבודת מנוף סל אדם

26/08/2015 11:03

אחרי חצות היום המשך עבודת השכרת מנוף סל והשכרת מנופים ברמת גן החלפת נורות מתחת לגשר מצורפת תמונה.
טל מנופים השכרת מנופים לעבודות גובה בבטיחות מלאה.