צהריים טובים אין השכרת מנוף סל היום

15/03/2015 13:06

לא תהיינה השכרת מנופים והשכרת מנוף סל אדם להשכרה היום