צהריים טובים

01/09/2015 14:35

הצהריים השכרת מנוף סל בבני ברק
מנוף סל נסע.. חסר עודד מטר
אין השכרת מנופים היום
המשך יום טוב