שבוע טוב השכרת מנופים\השכרת מנוף סל אדם ברמת גן

16/08/2015 00:15

שבוע נפלא הלילה השכרת מנופים ברמת גן להתקנה ופירוק שלט
מצב סרטון אשר הועלה לרשת. השכרת מנופים להתקנת שלטים