שבוע טוב השכרת מנופים בתל אביב

06/09/2015 16:12

השכרת מנוף סל בתל אביב לעבודת סל אדם להתקנת קווי חשמל ומתח ותקשורת