שבוע טוב יום ראשון בשבוע אין השכרת מנופים והשכרת מנוף סל היום עדכונים בהמשך יום טוב

16/08/2015 13:11

שבוע טוב יום ראשון בשבוע אין השכרת מנופים והשכרת מנוף סל היום
עדכונים בהמשך יום טוב