שבוע טוב

21/11/2015 16:23

שבוע טוב. מחר השכרת מנופים בגעש לגיזום עצים
השכרת מנוף סל יום ראשון לגיזום עצים בגעש שבוע טוב