שבוע טוב

26/09/2015 20:59

אין מחר השכרת מנוף סל הרמה
ביום שני חג אין השכרת מנופים
ביום שלישי ייתכן השכרת מנוף סל הרמה בפתח תקווה
שבוע טוב נפלא וחג שמח