שבוע טוב

17/10/2015 19:32

שבוע טוב לא צפויה השכרת מנופים במוצאי השבת

גם מחר אין השכרת מנוף סל, מחר המנוף פנוי להצעות

שבוע טוב