שבת שלום. לא היה השכרת מנוף סל היום

לא היה השכרת מנופים היום.
שבת שלום.

fixed position Willmaster logo


News