שבת שלום. לא היה השכרת מנוף סל היום

21/08/2015 10:10

לא היה השכרת מנופים היום.
שבת שלום.