שבת שלום

06/12/2014 09:28

שבת שלום,

שבת מנוחה

שבת אין עבודה

שבת בגינה