שנה טובה וחג שמח לא היה השכרת מנופים היום

13/09/2015 16:29

ערב חג אין השכרת מנוף סל או השכרת מנופים
שנה טובה חג שמח