שנה טובה וחג שמח לא היה השכרת מנופים היום

ערב חג אין השכרת מנוף סל או השכרת מנופים
שנה טובה חג שמח

fixed position Willmaster logo


News