תיקון המנוף סל אדם צינור הידראולי נמתח

25/01/2015 19:00

קיצור הצינור ההידראולי והחלפת ברז.