מחירון לילה

(תקף ממרץ עד נובמבר)

שעתיים ראשונות - 1,500 + מע"מ

שעה שלישית - 2000 + מע"מ

שעה רביעית 2500 + מע"מ

שעה חמישית 3000 + מע"מ

שעה שישית 3500

שעה שביעית 4,000

שעה שמינית להלן יום עבודה, מלא

4,500

מחירון יום שישי


שעתיים ראשונות - 1,500 + מע"מ

שעה שלישית - 2000 + מע"מ

שעה רביעית 2500 + מע"מ

שעה חמישית 3000 + מע"מ

שעה שישית 3500

שעה שביעית 4,000

שעה שמינית להלן יום עבודה, מלא

4,500

מחירון יום למנוף

שעתיים ראשונות - 1,200 + מע"מ

שעה שלישית - 1500 + מע"מ

שעה רביעית 1800 + מע"מ

שעה חמישית 2,200 + מע"מ

שעה שישית 2,400


שעה שביעית 2,800

שעה שמינית להלן יום עבודה, מלא

3,000

מחירון יום גשום וסוערשעתיים ראשונות - 1,500 + מע"מ

שעה שלישית - 2000 + מע"מ

שעה רביעית 2500 + מע"מ

שעה חמישית 3000 + מע"מ

שעה שישית 3500

שעה שביעית 4,000

שעה שמינית להלן יום עבודה, מלא

4,500